Artiestenverloningen


Wigle Ruiter Theater & Evenementen
verzorgt ook de verloningen binnen de artiestenregeling voor opdrachtgevers en artiesten, welke zelf afspraken met de opdrachtgever maken.


Wij verzorgen het administratieve gedeelte van het werkgeverschap zoals facturering, de afdracht van loonheffingen, het uitbetalen van de nettogage en het verstrekken van jaaropgaven aan de artiesten.

Wigle Ruiter Theater & Evenementen kan zowel in opdracht van de opdrachtgever als van de artiest werken.
Onder artiesten worden overigens niet alleen verstaan musici, maar ook acteurs, dansers, poppenspelers, goochelaars etc.  

Voordelen voor de artiest

 • Wij verzorgen de facturering.
 • Gratis loonberekening laten maken.
 • Op de dag waarop de factuur is betaald, ontvangen de artiesten een salarisspecificatie.
 • De artiesten ontvangen het jaar volgend op de verloningen een jaaropgave met alle door ons verloonde optredens. (wanneer u alle verloningen door ons laat verzorgen scheelt dit dus administratieve rompslomp en is het zeker dat je alle jaaropgeven hebt ontvangen, zodat de inkomstenbelasting aangifte correct gedaan kan worden.
 • Naar de opdrachtgever heeft het een professionele uitstraling: doordat de artiest een rekening kan laten sturen, wordt de opdrachtgever gevrijwaard van de verplichting om de gage te verlonen. Het wordt daardoor voor een opdrachtgever aantrekkelijker om een artiest in te huren.

Voordelen voor de opdrachtgever

 • Geen administratieve rompslomp: de opdrachtgever hoeft niet meer te verlonen. Wij nemen de inhoudingsplicht op ons. De opdrachtgever hoeft dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen. In plaats daarvan ontvangt u een factuur van ons, samen met een kopie van de inhoudingsplichtigenverklaring.
 • Wij verzorgen de loonadministratie.
 • Gratis een loonberekening laten maken.
 • Wij dragen loonheffingen af aan de Belastingdienst.
 • Wij verzorgen de uitbetaling van de nettogage aan de artiest(en).
 • Na afloop van het kalenderjaar verstrekken wij aan de artiest(en) een jaaropgave voor de Inkomstenbelasting.